XXV sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 21 czerwca 2018 r.

Porządek obrad XXV Sesji Rady Dzielnicy Obłuże
zwołanej na dzień 21 czerwca  2018 roku, godz. 18.00
Miejsce: siedziba Rady Dzielnicy Obłuże, Gdynia ul. Podgórska 14
 
1.      Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2.      Stwierdzenie kworum.
3.      Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
4.      Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RD .
5.      Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.
6.      Projekty uchwał w sprawach:
      6.1  uchylenia Uchwały Rady Dzielnicy Obłuże nr XXIV/27/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku.
6.2 zwiększenia o kwotę 19 010,98 złotych środków na realizację zadania  inwestycyjnego Rady „ Budowa  oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Sucharskiego”.
              6.3  wskazania do realizacji zadań inwestycyjno - remontowych Rady.
7.      Sprawozdanie Komisji Kultury.
8.      Wolne wnioski.
9.      Ustalenie terminu kolejnej sesji.
    10.  Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.06.2018
Data udostępnienia informacji: 12.06.2018