XXVII sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 19 września 2018 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Obłuże  w związku z wnioskiem złożonym przez radnych Dzielnicy Obłuże o zwołanie sesji Rady,
zwołuję sesję Rady Dzielnicy Obłuże na dzień 19 września 2018 r., o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Obłuże tj. przy ul. Podgórskiej 14 w Gdyni.
Proponuję przyjęcie w dniu 19.09. 2018 r. następującego porządku obrad XXVI sesji:
 
1.      Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2.      Stwierdzenie kworum.
3.      Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
4.      Przyjęcie protokołu z XXV sesji RD .
5.      Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.
6.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Obłuże na rok 2019.
7.      Sprawozdanie Komisji Kultury.
8.      Harmonogram dyżurów radnych.
9.      Wolne wnioski.
    10.  Ustalenie terminu kolejnej sesji.
    11.  Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.09.2018
Data udostępnienia informacji: 12.09.2018