XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 02 stycznia 2019 r.


Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Obłuże
zwołanej na dzień 02 stycznia 2019  roku, godz. 18.00
Miejsce: siedziba Rady Dzielnicy Obłuże, Gdynia ul. Podgórska 14
 
 
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji RD .
5. Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.
6. Projekt uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2018 środków finansowych .
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 07.12.2018
Data udostępnienia informacji: 07.12.2018