IV sesja Rady Dzielnicy Oksywie z dnia 9 września 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD IV SESJI
RADY DZIELNICY OKSYWIE
 
w dniu 9 września 2019 r. godz. 18:15,
siedziba rady (SP nr 33) ul. Godebskiego 8
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. przyjęcia projektu Planu Finansowego na rok 2020,
4.2. upoważnienia Zarządu Dzielnicy Oksywie do działania w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady Dzielnicy Oksywie
5. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach Zarządu w okresie między sesjami.
6. Zapoznanie z korespondencją (wychodzącą i przychodzącą)
7. Informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zakończenie obrad.
 

      Przewodniczący Zarządu
          Dzielnicy Oksywie
 
           Andrzej Pęksyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 29.08.2019
Data udostępnienia informacji: 29.08.2019