XXIV sesja Rady Dzielnicy Oksywie z dnia 23 lipca 2018 r.


PORZĄDEK OBRAD XXIV SESJI
RADY DZIELNICY OKSYWIE
W dniu 23 lipca 2018 roku
godzina 18.00,
siedziba Rady Dzielnicy Oksywie , ul. Godebskiego 8
 
 
1.Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
4. Projekt uchwały w sprawie :
4.1 zmian w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Oksywie na rok 2018.
5. Zapoznanie się z przychodzącymi pismami.
6. Wolne wnioski.
7. Informacje
8. Ustalenie terminu następnej sesji
9 . Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 16.07.2018
Data udostępnienia informacji: 16.07.2018