XXVII Sesja Rady Dzielnicy Oksywie z dnia 7 stycznia 2019 roku

XXVII Sesja Rady Dzielnicy Oksywie odbędzie się w dniu 07 stycznia 2019 roku o godzina 18.00, w siedziba Rady Dzielnicy Oksywie , ul. Godebskiego 8

PORZĄDEK OBRAD:
 
1.Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
4. Projekt uchwały w sprawie :
4.1 wnioskowania do Prezydenta  Miasta o przeniesienia  niewykorzystanych  w roku 2018 
      środków finansowych..
5. Zapoznanie się z przychodzącymi pismami.
6. Wolne wnioski.
7. Informacje
8. Ustalenie terminu następnej sesji
9 . Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 18.12.2018
Data udostępnienia informacji: 18.12.2018