III sesja Rady Dzielnicy Orłowo z dnia 11 czerwca 2019 r.

Porządek obrad
III sesji Rady Dzielnicy Orlowo
w dniu 11 czerwca 2019 roku, godz. 18:00, sala IX LO, ul. Orłowska 57
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
4. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. powierzenia prowadzenia strony internetowej,
5.2. zmian w Planie Finansowym na 2019 r.
6. Zapoznanie z korespondencją (wychodzącą i przychodzącą).
7. Omówienie organizacji festynu dla mieszkańców.
8. Omówienie sposobów rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczaniem ulic przez zwierzęta domowe i ich sprzątaniem.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.
 

Przewodniczący Zarządu
       Dzielnicy Orłowo
 
   Henryk Wiszniowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 31.05.2019
Data udostępnienia informacji: 31.05.2019