VI sesja Rady Dzielnicy Orłowo z dnia 5 listopada 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD VI SESJI
RADY DZIELNICY ORŁOWO
 
w dniu 5 listopada 2019 r. godz. 18:00,
sala IX LO, ul. Orłowska 57
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
4. Projekt uchwały w sprawie:
4.1. wskazania wstępnej listy zadań remontowo-- inwestycyjnych przewidzianych do realizacji  na latach  2019 – 2023 przez Radę Dzielnicy Orłowo.
5. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach Zarządu w okresie między sesjami.
6. Zapoznanie z korespondencją (wychodzącą i przychodzącą).
7. Informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Orłowo
 
Henryk Wiszniowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 29.10.2019
Data udostępnienia informacji: 29.10.2019