XXXIII sesja Rady Dzielnicy Orłowo z 6 września 2018 r.

XXXIII. sesja Rady Dzielnicy Orłowo – 06 września 2018r., godz. 18:00.
Odbędzie się w siedzibie Rady przy ul.Orłowskiej 27 (budynek SP nr 8).
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1.           Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.           Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.           Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXII. z dnia 08 maja 2018r.
4.           Informacja Przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
5.           Podjęcie uchwały w sprawie projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Orłowo na 2019r.
6.           Informacja nt. stanu realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych.
7.           Informacje i wolne wnioski.
8.           Ustalenie terminu następnej sesji.
9.           Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2018
Data udostępnienia informacji: 28.08.2018