XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Orłowo z dnia 13 grudnia 2018 r.

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Orłowo w dniu 13 grudnia 2018r., godz. 19:00.
odbędzie się w budynku IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Orłowskiej 57.

Porządek obrad sesji:

1.            Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.            Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.            Przyjęcie protokołów z sesji:
3.1.          nr XXXIII. z dnia 06 września 2018r.
3.2.          nr XXXIV. z dnia 04 października 2018r.
3.3.          nr XXXV. z dnia 25 października 2018r.
4.            Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1.          wskazania zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2015-2018,
4.2.          wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie nie   wykorzystanych w 2018 roku środków finansowych.
5.            Informacje i wolne wnioski.
6.            Ustalenie terminu następnej sesji.
7.            Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 05.12.2018
Data udostępnienia informacji: 05.12.2018