V sesja Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad
V sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
27 sierpnia 2019 r. godz.17:00
 
1. Przywitanie radnych, sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Dzielnicy Śródmieście z III z dnia 4 i 10 czerwca 2019 oraz z IV z dnia 24 czerwca 2019.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/28/2018 w sprawie: wskazania zadań remontowo-inwestycyjnych na lata 2015-2018.
5. Dyskusja nad założeniami do planu finansowego Rady Dzielnicy Śródmieście na rok 2020.
6. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie dyżurów radnych - wtorki godz. 17:00 - 18:00.
9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia
10. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Śródmieście
 
Elżbieta Raczyńska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 18.07.2019
Data udostępnienia informacji: 18.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2019 13:41 Dodanie informacji Ewa Mącik