X sesja Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 12 grudnia 2019

Porządek obrad
X sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
12 grudnia 2019 godz.18:00
w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5 w Gdyni.
 
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście przez Przewodniczącą Rady Miasta
2. Przywitanie radnych, sprawdzenie  prawidłowości zwołania sesji i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu  z IX sesji Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 26 listopada 2019
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Przyjęcia rezygnacji Zarządu Dzielnicy Śródmieście
    W przypadku przyjęcia rezygnacji zarządu Dzielnicy Śródmieście
b) Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
    Na wniosek Przewodniczącego Zarządu
c) Wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Śródmieście
d) Wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Śródmieście
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie  terminu następnego posiedzenia
8. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Elżbieta Raczyńska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 29.11.2019
Data udostępnienia informacji: 29.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2019 11:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik