XXXIX sesja Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 14 marca 2019

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
14 marca 2019 godz.17:30
w Mini Muzeum „Bankowiec” przy ul. 3 Maja 27-31

1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności obrad i rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście .
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/22/2017 w sprawie: wskazania zadań remontowo-inwestycyjnych  na lata 2015-2018.
5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
6. Informacja o wykonanych zadaniach remontowo - inwestycyjnych.
7. Podsumowanie działalności rady dzielnicy w kadencji 2015 - 2019.
8. Wolne wnioski.
9. Pożegnanie radnych V kadencji.
10. Zakończenie obrad.
 
 
           Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Śródmieście
         Elżbieta Raczyńska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 27.02.2019
Data udostępnienia informacji: 27.02.2019