IX sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 7 stycznia 2020 r.

Porządek obrad IX sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 7 stycznia (wtorek) 2020 r. godz. 17:30
w siedzibie Rady Dzielnicy - SP 20

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Omówienie założeń proponowanych przez Zarząd w sprawie przeniesienia niewydatkowanych środków finansowych w Planie Finansowym 2019 na rok 2020 wraz z wyjaśnieniem powodów niewydatkowania środków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych w Planie Finansowym z roku 2019 na rok 2020.
6. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Dzielnicy z dnia 3 grudnia 2019 r.
7. Informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami w tym sprawozdanie z posiedzenia zarządu z dnia 12 grudnia 2019 r.
8. Podsumowanie wydarzenia pn. Bożonarodzeniowe Kolędowanie.
9. Dyskusja nt. organizacji ruchu przy kościele św. Wawrzyńca.
10. Omówienie korespondencji.
11. Wolne wnioski.
12. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
13. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Dorota Matejczyk-Waletko
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 30.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2020 08:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
31.12.2019 09:55 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
30.12.2019 14:30 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko