VI sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 1 października 2019 r.

Porządek obrad VI sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 1 października (wtorek) 2019 r. godz. 17:00
siedziba Rady Dzielnicy SP 20
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 03.09.2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Rady Dzielnicy Wielki Kack na rok 2020.
6. Dyskusja nad temat formuły organizacji wydarzenia Bożonarodzeniowe Kolędowanie.
7. Omówienie zadań inwestycyjno-remontowych proponowanych do realizacji ze środków Rady Dzielnicy w obecnej kadencji wraz z wyborem 10 przedsięwzięć.
8. Korespondencja.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 18.09.2019
Data udostępnienia informacji: 18.09.2019