XXX sesja Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja z dnia 26 czerwca 2018 r.


PORZĄDEK OBRAD
XXX sesji Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 

1.     Otwarcie obrad
2.     Sprawdzenie listy obecności i zatwierdzenie porządku obrad
3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprzedaży alkoholu na terenie Gminy/Dzielnicy
5.     Dyskusja na temat projektu przyszłorocznego Planu Finansowego
6.     Informacja o stanie głosowania na Budżet Obywatelski i Przyjazną Dzielnicę -  edycja 2018
7.     Dyskusja nad zasadnością dofinansowania Międzypokoleniowego Turnieju Piłki Nożnej „Wesoła Piłka”
8.     Wolne wnioski
9.     Termin kolejnej sesji (4.09.)
10. Zakończenie obrad

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 18.06.2018
Data udostępnienia informacji: 18.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2018 15:17 Korekta Michał Kowalski