II sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana z dnia 8 maja 2019 r.

Porządek obrad II sesji
Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
zwołanej na dzień 8.05.2019r., godz. 18:15 w siedzibie Rady

1. Przywitanie, stwierdzenie quorum, otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Prezentacja radnych.
5. Informacja nt. podstaw prawnych funkcjonowania Rady Dzielnicy.
6. Zapoznanie z planem finansowym RD Wzgórze św. Maks. na rok 2019
7. Dyskusja w sprawie komisji doraźnej „mediów społecznościowych”.
8. Sprawy bieżące:
a) podział terytorialny,
b) dyżury radnych,
c) inne.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Lucyna Walczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 16.05.2019
Data udostępnienia informacji: 16.05.2019