IV sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana z dnia 4 września 2019 r.

Porządek obrad IV sesji
Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
zwołanej na dzień 4.09.2019 r., godz.18:00 w SP nr 23
 
1. Przywitanie, stwierdzenie quorum, otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego dzielnicy na rok 2020.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie dyżurów radnych.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 28.08.2019
Data udostępnienia informacji: 28.08.2019