VIII sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana z dnia 15 stycznia 2020 r.

Porządek obrad VIII sesji
Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
zwołanej na dzień 15.01.2020 r. godz.18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Legionów 67
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2019 środków na realizację zadań w roku 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Finansowego Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na rok 2020.
6. Omówienie bieżących pism i spraw.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie dyżurów radnych.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 08.01.2020
Data udostępnienia informacji: 08.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2020 07:56 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska