XXIX sesja Rady Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana z dnia 04 października 2018 r.

XXIX sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana odbędzie sie w dniu  4 paździenika 2018 r., o godz. 18.15  w siedzibie Rady.

 Porządek obrad:
 
1.  Przywitanie, stwierdzenie quorum, otwarcie sesji.
2.  Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
3.  Inf. o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Dyskusja i podjęcie uchwały sprawie planu finansowego dzielnicy na 2019 rok
5.  Sprawy bieżące - dyżury
6.  Wolne wnioski.
7.  Wyznaczenie terminu kolejnej sesji.
8.  Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 04.01.2019
Data udostępnienia informacji: 04.01.2019