III sesja Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 17 czerwca 2019 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Karwiny – przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni V/137/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Karwiny zwołuję III sesję Rady Dzielnicy Karwiny
na dzień 17 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 przy ul. Staffa 10.
 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania komisji problemowych.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Dyżury radnych.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Karwiny
Adam Skurat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 10.06.2019