VI sesja Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 25 listopada 2019 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Karwiny zwołuję VI sesję Rady Dzielnicy Karwiny na dzień 25 listopada 2019 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 2 ul. Staffa 10.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie Uchwał w sprawach:
5.1. uchylenia Uchwały nr V/8/2019 Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany w Planie Finansowym na rok 2019,
5.2. powierzenia radnemu reprezentowania Rady Dzielnicy Karwiny w grupie roboczej nad zmianami do Statutów Dzielnic,
5.3  wskazania wstępnej listy zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023 przez Radę Dzielnicy Karwiny,
5.4. przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych”.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Karwiny
Adam Skurat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 14.11.2019
Data udostępnienia informacji: 14.11.2019