XXII sesja Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 3 września 2018 r.

Porządek obrad XXII  Sesji Rady Dzielnicy Karwiny
3.09.2018    godzina 18.00    sala nr 11
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 , Gdynia ul. Staffa 10
 
 
 
 

 1. otwarcie sesji;
 2. stwierdzenie kworum;
 3. przyjęcie proponowanego porządku obrad;
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 5. sprawozdanie w wykonania planu finansowego Rady Dzielnicy Karwiny za I półrocze 2018 roku;
 6. omówienie przygotowanego przez Zarząd Dzielnicy projektu planu finansowego na rok 2019;
 7. podjęcie Uchwały Rady Dzielnicy Karwiny w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Rady Dzielnicy Karwiny na rok 2019;
 8. sprawy bieżące;
 9. wolne wnioski;
 10. dyżury radnych;
 11. wyznaczenie terminu kolejnej sesji;
 12. zakończenie sesji.

 
 
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Maria Iwona Wiczling

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2018
Data udostępnienia informacji: 23.08.2018