XXIV sesja Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 5 listopada 2018 r.


Porządek obrad  XXIV Sesji Rady Dzielnicy Karwiny
5.11.2018  godzina 18.00 sala nr 11
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, Gdynia ul. Staffa 10
1.Otwarcie sesji;
2. Stwierdzenie kworum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
5. Sprawy bieżące;
6. Wolne wnioski;
7. Wyznaczenie terminu kolejnej sesji;
8. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodnicząca  Zarządu
Dzielnicy Karwiny
Maria Iwona Wiczling

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2018
Data udostępnienia informacji: 26.10.2018