XXVI sesja Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 4 marca 2019 r.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy Karwiny
4.03.2019 r. godzina 18:00, sala nr 11
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 –  Gdynia, ul. Staffa 10
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Karwiny w sprawie wskazania do realizacji zadań inwestycyjno – remontowych.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu Dzielnicy.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.


Wiceprzewodniczący Zarządu                            Wiceprzewodniczący Zarządu                
Dzielnicy Karwiny                                               Dzielnicy Karwiny
Adam Skurat                                                     Przemysław Dzierżak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 25.02.2019
Data udostępnienia informacji: 25.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.02.2019 11:34 Korekta Ewa Mącik