REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW GDYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

1. REZERWACJE

a) Rezerwacji można dokonać:
osobiście – kasa GCK (ul. Jana z Kolna 25), CultureBox (ul. Świętojańska 30),
telefonicznie – 667 022 652, 58 664 73 77,
mailowo – rezerwacja@gck.gdynia.pl
bilet grupowy – rezerwacja@gck.gdynia.pl
Bezpłatny bilet, wydawany raz w roku, dla posiadaczy karty Gdynia Moje Miasto należy zarezerwować i odebrać bezpośrednio w kasie Gdyńskiego Centrum Kultury (ul. Jana z Kolna 25).
b) Rezerwacja telefoniczna wymaga podania pracownikowi Kasy następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Tym samym widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony pracownika Gdyńskiego Centrum Kultury w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w Repertuarze itp.
c) Rezerwacje przyjmowane są najpóźniej na 3 dni robocze przed imprezą lub w zależności od ilości sprzedanych biletów na daną imprezę.
d) Zarezerwowane bilety należy odebrać w kasie GCK do 3 dni roboczych przed datą spektaklu. Po tym terminie bilety zostaną przeznaczone do ponownej sprzedaży.
e) Zarezerwowane bilety grupowe należy odebrać w kasie GCK do 7 dni roboczych przed datą spektaklu. Po tym terminie bilety zostaną przeznaczone do ponownej sprzedaży.

2. FORMY PŁATNOŚCI

a) Sprzedaż on-line (Interticket): w zakładce BILETY na stronie www.gck.gdynia.pl.
b) Przelew (wyłącznie przy zakupie biletów grupowych): wpłaty należy dokonać do 7 dni roboczych przed spektaklem na nr konta GCK: 64 1440 1084 0000 0000 0079 6301.
W tytule przelewu należy wpisać: nazwa spektaklu, data, godzina, rodzaj biletów, ilość biletów. Potwierdzenie przelewu należy mailem na adres rezerwacja@gck.gdynia.pl do godziny 23.59 dnia poprzedzającego wygaśnięcie rezerwacji.
c) Gotówka: kasa GCK, CultureBox (ul. Świętojańska 30). Wystawiamy fakturę VAT na życzenie klienta w ciągu 30 dni od daty zakupu wyłącznie za okazaniem biletu i paragonu fiskalnego.
d) Karta płatnicza lub kredytowa

3. RODZAJE BILETÓW

a) Normalny – przysługuje klientom niepodlegającym ulgom oraz osobom niepełnosprawnym (jeden bilet normalny upoważnia do wstępu osobę niepełnosprawną z opiekunem).
b) Ulgowy – przysługuje emerytom, rencistom, uczniom, studentom do 26 roku życia, za okazaniem legitymacji uprawniającej do zniżki.
c) Grupowy szkolny – przysługuje grupie powyżej 15 osób + 1 opiekun gratis.
d) Grupowy – przysługuje grupie powyżej 15 osób.
e) Wejściówka – przysługuje aktorom współpracującym z GCK, studentom kierunków artystycznych i pracownikom instytucji kultury za okazaniem stosownych dokumentów. Zakup wejściówki możliwy wyłącznie w kasie GCK. Ilość wejściówek ograniczona.
f) Bilet techniczny
g) Bezpłatny bilet Gdynia Moje Miasto

4. PROMOCJE i ULGI

a) Dzieci do lat 3 wchodzą bezpłatnie pod warunkiem, że będą siedziały u rodzica/opiekuna na kolanach.
b) Karta Przyjaciela oraz Metropolitalna Karta do Kultury uprawniają do 10% zniżki na zakup biletu na spektakle „Teatru Konsulat”, „Bałtyckiego Teatru Różnorodności”, „W Kaczych Butach” i spektakle gościnne.
c) Karta Gdynia Rodzinna uprawnia do 20% zniżki na zakup biletu na spektakle „Teatru Konsulat”, „Bałtyckiego Teatru Różnorodności”, „W Kaczych Butach” i spektakle gościnne.
d) Karta Dużej Rodziny i Karta Gdynia Senior Plus uprawniają do 20% zniżki na zakup biletu na spektakle „Teatru Konsulat”, „Bałtyckiego Teatru Różnorodności”, „W Kaczych Butach” i spektakle gościnne. . Za okazaniem karty możliwy jest zakup Biletu rodzinnego: 2 osoby dorosłe i 2 dzieci (do 19 lat) – 100 zł
e) Mieszkańcy Gdyni, po okazaniu kart "Gdynia Moje Miasto", mają prawo raz w roku do otrzymania bezpłatnego biletu na wybrany spektakl. Bilety będą wydawane w miarę dostępności miejsc. Gdyńskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych akcji promocyjnych dla posiadaczy karty mieszkańca "Gdynia Moje Miasto".
Promocje nie łączą się, naliczane są od ceny biletu normalnego, zniżki nie dotyczą biletów promocyjnych i specjalnych.
Wszystkie wskazane powyżej ulgi przysługują po okazaniu odpowiedniego dokumentu upoważniającego do uzyskania ulgi. Dokument należy pokazać w kasie podczas zakupu oraz podczas wejścia na widownię.

5. ZWROTY

a) Bilety indywidualne można zwracać najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu. Nie dotyczy biletów ze sprzedaży internetowej oraz biletów wymienionych z Voucherów.
b) Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu, po okazaniu paragonu fiskalnego dołączanego do biletów przy sprzedaży, paragonu z terminala płatniczego (w przypadku płatności kartą) dołączanego do biletów, lub faktury vat. W przypadku braku paragonu Kasa ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu biletów.
c) Za niewykorzystane bilety kasa nie zwraca należności.
d) W przypadku odwołania spektaklu lub zmiany w repertuarze możliwa jest wymiana biletów na ten sam spektakl lub inny z bieżącego repertuaru lub w ostateczności odbiór gotówki.
e) Za bilety grupowe zakupione przelewem należność zwracana będzie w tej samej formie.
f) Za bilety zakupione za pomocą systemu Interticket należność zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem Interticket.

6. INFORMACJE DLA WIDZA

a) Miejsca na widowni są numerowane.
b) Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na widownię.
c) W trakcie spektaklu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz rejestracji audio-video.
d) W trakcie spektaklu obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
e) GCK ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.
f) Dokonanie rezerwacji jak i zakup biletu na spektakle jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jarosław Wojciechowski
Wprowadził informację: Agnieszka Grabowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Grabowska
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 16.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2019 11:22 Aktualizacja treści Agnieszka Grabowska
16.01.2019 10:55 Aktualizacja treści Agnieszka Grabowska
16.01.2019 10:54 Aktualizacja treści Agnieszka Grabowska
16.01.2019 10:42 Aktualizacja treści Agnieszka Grabowska
18.06.2018 13:01 Korekta Agnieszka Grabowska
06.04.2018 14:11 Korekta Agnieszka Grabowska
06.04.2018 13:42 Dodanie informacji Agnieszka Grabowska
06.04.2018 13:40 Korekta Agnieszka Grabowska