Protokół uzgodnień dotyczący organizacji i zabezpieczenia imprez artystycznych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Kultury
Adres: ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia
Numer pokoju: pokój 102 - imprezy realizowane na terenie gminy, uroczystości miejskie (imprezy masowe zgodę wydaje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) pokój 115 - imprezy rad dzielnic

Adres do korespondencji:
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-49-10

Fax: -
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Program imprezy;
2. Zgoda właściciela terenu imprezy.
Załączniki:
1. kopia pisma skierowanego do Komendy Straży Pożarnej;
2. kopia pisma skierowanego do Pogotowia Ratunkowego;
3. kopia pisma skierowanego do Policji Miejskiej;
4. kopia pisma skierowanego do Straży Miejskiej;
5. kopia zezwolenia Zarządu Dróg i Zieleni (dla imprez powodujących utrudnienia w ruchu drogowym);
6. kopia umowy z ZAiKS (w przypadku publicznego odtwarzania lub wykonywania utworów słownych, muzycznych, słowo-muzycznych i choreograficznych auto
Sposób załatwienia sprawy: Protokół uzgodnień podpisywany jest przez Naczelnika Wydziału Kultury.
Opłaty: Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy wnosić:
- przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu): PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995
- w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w godz. 8.00-15.00 (na podstawie zlecenia wystawionego przez Wydział Kultury).
Czas załatwienia sprawy: 14 dni od dnia złożenia.
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty doręczenia.
Podstawa prawna: Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. nr 62/2009 poz.504 tekst jednolity z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jednolity Dz.U. nr 13/2001 poz.123 z późniejszymi zmianami.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Grzechnik
Wprowadził informację: Martyna Kubacka
Ostatnio zmodyfikował: Ewelina Sadoń
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2018 08:58 Aktualizacja treści Ewelina Sadoń
30.10.2017 12:34 dodanie linka do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
12.05.2017 10:59 Korekta Michał Kowalski