Dzierżawa nieruchomości gminnych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Administrowania Gruntami
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 337 400 421 426 427

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do 16.00

Numer telefonu:
58 668-81-33
58 668-81-50
58 668-81-58
58 668-85-23
58 668-85-34

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek o dzierżawę nieruchomości gminnej (ze wskazaniem numeru działki, powierzchni oraz przeznaczenia dzierżawy)
mapa z zaznaczonym obszarem planowanej dzierżawy
odpis z KRS w przypadku osób prawnych
pełnomocnictwo jeżeli wniosek jest wnoszony przez pełnomocnika
Sposób załatwienia sprawy: umowa dzierżawy
Opłaty: brak opłat
Czas załatwienia sprawy: uzależniony od czasu uzyskania opinii jednostek współpracujących z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Zarządzenie Nr 4772/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie: stawek czynszu dzierżawnego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
Inne informacje: Po podpisaniu umowy dzierżawy wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc, koszty oświadczenia ponosi wnioskodawca.
Umowa zawierana po raz kolejny na tym samym terenie oraz umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub nieoznaczony wymagają uzyskania zgody Rady Miasta Gdyni w formie uchwały.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Makuch
Wprowadził informację: Katarzyna Biedrzycka
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2014
Data udostępnienia informacji: 12.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2019 12:21 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
01.02.2019 14:24 Zmiana załącznika Grażyna Małecka
01.02.2019 14:21 Zmiana załącznika Grażyna Małecka
13.04.2018 08:45 Korekta Michał Kowalski