Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, kopii mapy ewidencyjnej, zaświadczeń oraz udzielanie informacji o działkach

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: pokój 315, III piętro- obsługa interesantów

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-85-35

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu / kopii mapy ewidencyjnej / zaświadczenia.
2. załączniki:
- dokument tożsamości do wglądu
- upoważnienie / pełnomocnictwo (w przypadku osób prawnych oraz nie działających osobiście)
- dokument potwierdzający interes prawny
- dokument potwierdzający dokonanie opłaty
Sposób załatwienia sprawy: - weryfikacja uprawnień wnioskodawcy do składania wniosku o udostępnienie danych
- wydanie dokumentów / udzielenie informacji
Opłaty: Wypis i wyrys z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 150,00zł (dokument drukowany), 140,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 50,00zł (dokument drukowany), 40,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w ramach jednej jednostki rejestrowej – 30,00zł (dokument drukowany), 24,00zł (dokument elektroniczny)

Wyrys z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 110,00zł (dokument drukowany), 105,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z rejestru budynków albo lokali w ramach jednej jednostki rejestrowej budynków lub lokali – 30,00zł (dokument drukowany), 25,00zł (dokument elektroniczny)

Wypis z kartoteki budynków albo lokali w ramach pozycji kartoteki budynków lub lokali – 20,00zł (dokument drukowany), 15,00zł (dokument elektroniczny)

- uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchmości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu (stawka podstawowa 15,0 zł za działkę ewidencyjną);

- wypis z wykazu działek (stawka podstawowa 5,0 zł za działkę ewidencyjną);

- wypis z wykazu podmiotów (stawka podstawowa 5,0 zł za podmiot);

Dla powyższych stawek ustawa wprowadziła następujące współczynniki korygujące:
1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1
2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 2-10
3) 0,4 - dla Ljr powyżej 10.

Kopia mapy ewidencyjnej:
- format A4 – 10,90zł
- format A3 – 18,10zł
- format A2 – 29,00zł
- format A1 – 43,50zł
- format A0 – 72,50zł

Wydanie dokumentu następuje po dokonaniu opłaty w oddziale PKO Bank Polski S.A. w sali UMG (parter) lub przelewu na konto na podstawie otrzymanej informacji o opłacie za wykonanie wypisów i wyrysów , kopii mapy ewidencyjnej.
Nr konta: 94 1440 1026 0000 0000 0033 5018

Pełnomocnictwo opłata skarbowa - 17 zł.
Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów opłata skarbowa - 17 zł.
Wniosek o wydanie decyzji opłata skarbowa - 10 zł.

Opłaty skarbowe w oddziale PKO Bank Polski S.A. w sali 27 (parter) lub przelewu na konto na podstawie otrzymanej informacji o opłacie.
Nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: - wypis z wyrysem do celów prawnych 7 - 14 dni;

- dokumenty do celów informacyjnych - niezwłocznie;

- zaświadczenie 3 - 7 dni;
Tryb odwoławczy: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019r., poz. 725)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019r., poz. 393)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r., poz. 2096)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018r., poz. 1044)
Inne informacje: Wyrysy i wypisy wydawane są na żądanie właścicieli, władających oraz osób, które wykażą swój interes prawny.
Odbiór dokumentów dla wniosków złożonych w kancelarii ogólnej lub drogą pocztową w pokoju 315.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Katarzyna _Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2017
Data udostępnienia informacji: 22.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.07.2019 15:14 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 13:13 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 12:55 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
23.01.2019 11:13 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
22.01.2019 15:48 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
25.05.2018 14:24 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 14:24 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
17.11.2017 14:05 Zmiana załącznika Katarzyna Jankowska
09.11.2017 11:06 Zmiana załącznika Katarzyna Jankowska
30.10.2017 11:13 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
10.04.2017 13:09 Korekta Michał Kowalski