Wydanie karty "Gdynia Rodzinna"

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Rzeczy Znalezionych
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 223

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-00

Fax: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w przypadku:
- dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej do wniosku
należy dołączyć kopię postanowienia sadu o umieszczeniu dziecka
w rodzinie zastępczej (oryginał do wglądu)
- dziecka posiadającego inne nazwisko do wniosku należy dołączyć
kopię aktu urodzenia ( oryginał do wglądu)
- gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gdyni do wniosku
należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzenie podatku
dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla osób
zamieszkałych na terenie miasta Gdyni (np. zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego lub kopię PIT-u bez widocznych kwot)
Sposób załatwienia sprawy: Formularz wniosku można pobrać i złożyć:
- w Informacji Turystycznej ul.10 lutego 24
- w Gdynia InfoBox ul. Świętojańska 30
- w biurach Rad Dzielnic
Dodatkowo można pobrać w Informacji w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub za pośrednictwem internetu: wniosek
i złożyć w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni
Odbiór karty rodzinnej następuje, zgodnie z wolą wnioskodawcy;
- osobiście w Urzędzie Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego
52/54 w łączniku na parterze budynku stanowisko nr 2, w godz. od 8.00-15.00
- za pośrednictwem poczty
Opłaty: brak opłaty
Czas załatwienia sprawy: do 30 dni
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIII/716/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013r.
Inne informacje: Z karty korzystać może każda gdyńska Rodzina:
- posiadająca jedno dziecko i więcej w wieku do 18 roku życia (w tym samotni rodzice, opiekunowie, rodziny zastępcze. Rodzice nie mieszkający ze sobą mogą pobrać kartę niezależnie na to samo dziecko. Jednej rodzinie przysługuje prawo do wpisania maksymalnie dwóch osób dorosłych - rodziców lub opiekunów na karcie)
- zameldowana na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy
- zamieszkująca w Gdyni i odprowadzająca podatek do miejscowego Urzędu Skarbowego właściwego dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni
Karta jest ważna przez 2 lata od dnia wydania
Więcej informacji na stronie: www.gdyniarodzinna.pl
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2017
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2018 12:12 Dodanie informacji Joanna Szczepańska
03.11.2017 09:28 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
28.06.2017 10:43 Korekta Michał Kowalski