Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 211

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek


Numer telefonu:
58 668-85-58
58 668-85-69
58 668-89-80

Fax: 58 66-88-595
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Osoba składająca wniosek o wydanie duplikatu Karty składa również oświadczenie o braku możliwości zwrotu dotychczasowej Karty, z podaniem przyczyny: zgubienie, kradzież, utrata w inny sposób.
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ wydaje duplikat Karty.
Opłaty: Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.
Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 80 1440 1026 0000 0000 0303 0512.
Tytuł przelewu: opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454);
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Duplikat Karty jest wydawany w przypadku zgubienia, kradzieży lub jej utracenia w inny sposób.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 12.06.2014
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2019 07:53 Korekta Piotr Wójciak
31.12.2018 16:02 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.06.2018 11:30 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
08.03.2018 09:27 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.01.2018 10:53 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
22.12.2017 13:50 Korekta Piotr Wójciak
15.11.2017 11:13 Korekta Piotr Wójciak
03.11.2017 09:08 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
22.09.2017 15:31 Korekta Piotr Wójciak
06.09.2017 11:38 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.09.2017 11:35 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
28.08.2017 16:53 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
28.08.2017 12:53 Zmiana załącznika Piotr Wójciak