Przyjmowanie zgłoszeń szkód związanych z utrzymaniem dróg

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Samodzielne Stanowisko ds. Ubezpieczeń - 406

W dniach:
Przyjmowanie wniosków w sekretariacie w godz. 7:30-16:00 Informacje merytoryczne: po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę w ZDiZ.

Numer telefonu:
58 761-20-15

Fax: 58 662-28-41
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o odszkodowanie (zgłoszenie szkody) zawierający co najmniej informacje jak we wzorach druków poniżej, w szczególności zawierający precyzyjne oznaczenie miejsca powstania szkody
Sposób załatwienia sprawy: Dostarczenie wypełnionego ww. wniosku osobiście lub drogą pocztową do sekretariatu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, skąd przekazywany jest do ubezpieczyciela OC ZDiZ - STU Ergo Hestii S.A., celem wszczęcia procedury likwidacji zgłoszonej szkody.
Po złożeniu wniosku - zgłoszenia szkody, w sprawach prowadzonego postępowania likwidacji szkody oraz decyzji dot. odszkodowania, wszelkich informacji udziela STU Ergo Hestia S.A.
Kontakt do Ubezpieczyciela (prosimy o przygotowanie numeru szkody, wskazanego w piśmie przesłanym przez ubezpieczyciela) :
1. korespondencyjny: STU Ergo Hestia S.A. ul.Hestii 1 81-731 Sopot, bądź www.ergohestia.pl/kontakt
2. telefoniczny: 801 107 107 z telefonu stacjonarnego, 58 555 5 555 z telefonu komórkowego lub zagranicy
Opłaty: - Bez opłat
Czas załatwienia sprawy: Ubezpieczyciel powinien przeprowadzić proces likwidacji szkody w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia (art.817 Kodeksu cywilnego)
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - do Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego, wydającego decyzję odszkodowawczą.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1844 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 459)
Inne informacje: Likwidację szkody przeprowadza ubezpieczyciel OC Zarządu Dróg i Zieleni
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Litwin
Data wytworzenia informacji: 02.03.2011
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2019 13:23 Zmiana załącznika Krzysztof Litwin
01.02.2019 08:31 Zmiana załącznika Krzysztof Litwin
27.12.2018 09:03 Zmiana załącznika Krzysztof Litwin
20.12.2018 10:04 Zmiana załącznika Dariusz Witt
07.08.2018 13:05 Zmiana załącznika Dariusz Witt
07.08.2018 09:38 Zmiana załącznika Dariusz Witt
31.07.2018 06:42 Aktualizacja treści Dariusz Witt
09.06.2017 09:26 Aktualizacja treści Dariusz Witt
31.05.2017 11:09 Korekta Michał Kowalski
29.05.2017 12:25 Aktualizacja treści Dariusz Witt