Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej inwestycji na terenie Gminy Miasta Gdyni

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 415
Tel. 58-76-12-055
        58-76-12-054
        58-76-12-053
fax 58 662 28 41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek,
- decyzja o warunkach zabudowy lub celu publicznego względnie wypis z planu zagosp. przestrzennego,
- kopia mapy do celów informacyjnych z naniesioną lokalizacją obiektu,
- bilans wód opadowych dla odwadnianego terenu 
sposób załatwienia sprawy
opłaty- zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej; w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, oraz jego odpisu lub kopii - 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), 5 zł za potwierdzenie zgodności oryginałem przedłożonej kopii
czas załatwienia sprawy zgodnie z Kpa; nie później w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni
inne informacje
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawna- ustawa z dn. 11 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 460 z póź. zm.)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z dn. 2013r. poz 1409 z poź. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)  
drukiDruk wniosku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 17.06.2010
Data udostępnienia informacji: 12.12.2005
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2015 08:22 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.01.2014 08:09 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.06.2012 13:24 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.06.2012 13:23 Aktualizacja treści Dariusz Witt
04.08.2010 08:52 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
25.06.2010 11:13 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
17.06.2010 13:02 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska