Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 19

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-81-19

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez osobę rozwiedzioną przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 11,00 zł - czynność.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 23. Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy złożyć przy składaniu oświadczenia.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018, poz. 2224) art. 59.
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017, poz. 682) art. 18, art. 90.
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018, poz. 1044)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007, Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000)
Inne informacje: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osoba rozwiedziona może złożyć przed upływem trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu do protokołu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kędziora
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2019 10:37 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
25.05.2018 13:12 Korekta Wiesława Witosławska
25.05.2018 12:59 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.05.2017 08:21 Korekta Wiesława Witosławska