A.Malczewskiego 31G, Kurpiowska 37B oraz Północna 1A - przetarg w dniu 15 listopada 2019r - ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż trzech niezależnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul.A.Malczewskiego 31G, przy ul.Kurpiowskiej 37B, oraz Północnej 1A, który odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al.Marszałka Piłsudskiego 52/54.
  • Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do dnia 8 listopada 2019r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się ze stanem nieruchomości, oraz regulaminem przetargu i ich akceptacją.
  • Ostateczny termin na zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 12 listopada 2019r. do godz. 15.00.
  • Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami na III piętrze w pokoju 318.
  • Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o nieruchomości.
  • Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na III piętrze przy pokoju 318, Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 14.00 oraz publikacji listy na stronie internetowej www.inwestdynia.pl w sekcji dotyczącej przetargu.
  • Zapłata wylicytowanej kwoty nabycia nieruchomości przez zwycięzcę przetargu, musi być uiszczona w całości, w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  • Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
  • Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16, 58 668 89 40

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 08.10.2019
Data udostępnienia informacji: 11.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2019 11:11 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
11.10.2019 11:06 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
11.10.2019 11:03 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
08.10.2019 14:45 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski