A.Malczewskiego 31G - przetarg w dniu 24 maja 2019r - ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.A.Malczewskiego 31G, który odbędzie się w dniu 24 Maja 2019 roku o godz. 9.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al.Marszałka Piłsudskiego 52/54.
  • Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 20 maja 2019 r. do godz. 15.00.Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami na III piętrze w pokoju 318.
Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na III piętrze przy pokoju 318, Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 14.00.
  • Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do dnia 17 maja 2019 r.Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
  • Zapłata wylicytowanej kwoty nabycia nieruchomości musi być uiszczona w całości, w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
  • Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o nieruchomości.
  • Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16, 58 668 89 40

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 10.04.2019
Data udostępnienia informacji: 10.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2019 11:52 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
10.04.2019 12:22 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
10.04.2019 12:20 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski