Ogłoszenie o przetargu w dniu 22 listopada 2019r na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

  • Przetarg odbędzie się 22 listopada 2019 o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
  • Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO BANK POLSKI S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 18 listopada 2019 roku.
  • Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
  • Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się ze stanem wybranej przez siebie nieruchomości, oraz z regulaminem przetargu i ich akceptacją.
  • Zapłata wylicytowanej kwotyw całości w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 poz. 2204 z późn.zm.): Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 15, 58 668 85 16, 58 668 89 38, 58 668 89 39 lub 58 668 89 40 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 15, 58 668 85 16, 58 668 89 38, 58 668 89 39 lub 58 668 89 40 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 12.09.2019
Data udostępnienia informacji: 12.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.09.2019 09:11 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
19.06.2019 15:53 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
19.06.2019 13:03 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
19.06.2019 13:01 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
19.06.2019 13:00 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
12.04.2019 11:51 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
10.04.2019 16:02 Zmiana załącznika Grzegorz Murawski
10.04.2019 12:01 Dodanie ogłoszenia Grzegorz Murawski
10.04.2019 11:58 dodanie ogłoszenia Grzegorz Murawski
29.01.2018 11:41 Aktualizacja treści Katarzyna Szmańda
29.01.2018 11:40 Dodanie informacji Katarzyna Szmańda
21.12.2017 12:42 Aktualizacja treści Katarzyna Szmańda
21.12.2017 12:42 Aktualizacja treści Katarzyna Szmańda
21.12.2017 12:41 Aktualizacja treści Katarzyna Szmańda
13.11.2017 15:00 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
13.10.2017 12:31 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
04.09.2017 13:06 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
30.06.2017 11:22 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
30.06.2017 11:19 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
19.05.2017 12:37 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
15.05.2017 15:18 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
15.05.2017 15:12 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
15.05.2017 15:11 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
15.05.2017 14:24 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
15.05.2017 14:00 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski