Hutnicza "11CE" - Krzywoustego - przetarg w dniu 11 lipca 2019r - ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Hutniczej "11CE" - Krzywoustego, który odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al.Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 8 lipca 2019 r. do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami na III piętrze w pokoju 318.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na III piętrze przy pokoju 318, Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w dniu 10 lipca 2019 r. o godz. 14.00.

Wadium
płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do dnia 5 lipca 2019r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.

Zapłata wylicytowanej kwoty nabycia nieruchomości musi być uiszczona w całości, w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16, 58 668 89 40

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Katarzyna Szmańda
Data wytworzenia informacji: 19.04.2019
Data udostępnienia informacji: 01.05.2019