REJESTRY,EWIDENCJE,ARCHIWA


Ewidencje i rejestry Przedszkola Nr 27 "Malutkowo"

- Rejestr Uchwał Rady Miasta
- Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej
- Rejestr Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
- Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora
- Rejestr upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników
- Rejestr oświadczeń o zachowaniu tajemnicy służbowej
- Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
- Rejestr zawartych umów na dostawy, usługi
- Rejestr druków ścisłego zarachowania

- Rejestr umów z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola
- Rejestr wydanych kart do przedszkola

- Rejestr dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
dostępne w kancelarii dyrektora

- Ewidencja i akta osobowe pracowników
- Ewidencja czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami
- Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich pracowników
- Ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
- Ewidencja nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego
dostępne w kancelarii / kadry

- Rejestr zamówień publicznych
- Rejestr wydanych druków Rp7
- Rejestr odpłatności rodziców za przedszkole
- Rejestr wzorów pieczęci i stempli
dostępne w - księgowości / intendent

W przedszkolu istnieje archiwum aktowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Smolińska
Wprowadził informację: Małgorzata Ziętkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Ziętkiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.03.2012
Data udostępnienia informacji: 28.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2017 12:20 Korekta Małgorzata Ziętkiewicz
02.07.2013 14:08 Aktualizacja treści Małgorzata Ziętkiewicz
06.03.2012 11:31 Aktualizacja treści Małgorzata Ziętkiewicz