Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

Wyłożenie do publicznego wglądu

Tekst projektu Studium - Załącznik nr 1
Tekst projektu Studium (23,94 MB)

Rysunki projektu Studium - Załącznik nr 2
Rysunek 2-1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna (20,86 MB)
Rysunek 2-2 Stan i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego (21,60 MB)
Rysunek 2-3 Stan i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego (20,69 MB)
Rysunek 2-4 Polityka planistyczna (19,81 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:
Tekst prognozy (1014 KB)
Rysunki prognozy (23,71 MB)

Termin wyłożenia: 20 maja do 9 czerwca 2019
Rozpatrzenie uwag (64,21 MB) - Zarządzenie Nr 1215/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2019 r.
Protokól z dyskusji publicznej z dnia 29 maja 2019 (2,68 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (118 KB)
Projekt uchwały (192 KB)

Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do studium

Ujednolicony tekst załącznika nr 1 do Zarządzenia ws. rozpatrzenie wniosków (961 KB)
Zarządzenie ws. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (57 KB)
Zarządzenie ws. rozpatrzenie wniosków (10,20 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia studium

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (116 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (114 KB) - Nr XXXVIII/1084/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uzasadnienie uchwały (98 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 20.12.2017
Data udostępnienia informacji: 04.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2019 10:09 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.08.2019 10:08 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.06.2019 12:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.06.2019 11:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.05.2019 08:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.05.2019 16:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.05.2019 16:07 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.05.2019 14:04 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.05.2019 08:20 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
20.05.2019 14:59 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.05.2019 12:54 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.05.2019 12:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.05.2019 12:51 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.05.2019 10:33 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.04.2019 11:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.04.2019 10:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
01.04.2019 13:15 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.01.2018 10:47 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.01.2018 14:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.01.2018 14:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak