Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
wykładany w dniach 20 maja do 9 czerwca 2019 r.
W grudniu 2017 roku przystąpiono do opracowywania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, zatwierdzone uchwałą nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r., zmienione uchwałą nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r., zostało zmienione uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dokument Studium składa się z:
-
części tekstowej,
-
części graficznej, obejmującej rysunki w tekście oraz 4 rysunki w skali 1: 20000.

Część rysunkowa (załącznik nr 2) Studium zawiera następujące rysunki:
- Rys. 2-1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Struktura funkcjonalno-przestrzenna
-

Rys. 2-2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Stan i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego
-

Rys. 2-3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Stan i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego
- Rys. 2-4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Polityka planistyczna.
_______________________________________________________________________________

Część tekstowa - załącznik nr 1

Część I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (7,1 MB)

    Wstęp (0,2 MB)
I.
  Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Gdyni (0,2 MB)
II.

  Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju i zagospodarowania Gdyni (0,3 MB)
III.   Tendencje rozwoju demograficznego i gospodarczego (0,8 MB)
IV.   Ocena warunków i jakości życia mieszkańców (0,6 MB)
V.

  Środowisko przyrodnicze-zasoby i przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania (1,0 MB)
VI.   Dziedzictwo kulturowe-stan i zasoby (1,0 MB)
VII.   Stan systemu transportowego (0,7 MB)
VIII.   Stan systemów infrastruktury technicznej (2,8 MB)
IX.   Uwarunkowania formalno-prawne (0,9 MB)
X.
  Polityka przestrzenna w odniesieniu do całego miasta (0,2 MB)
XI.   Polityki sektorowe (2,4 MB)
XII.

  Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów (0,2 MB)
XIII.


  Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy
(0,3 MB)
XIV.   Ochrona i kształtowanie środowiska (0,5 MB)
XV.

  Ochrona i kształtowanie przestrzeni o walorach kulturowych
(0,6 MB)
XVI.   Transport (1,5 MB)
XVII.   Polityka w zakresie infrastruktury technicznej (3,3 MB)
XVIII.

  Kierunki polityki przestrzennej Gdyni związane ze współpracą z gminami położonymi w otoczeniu lokalnym (0,6 MB)
XIX.

  Zasady rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym (0,2 MB)
XX.

  Obszary szczególnego zagrożenia powodzią lub osuwania się mas ziemnych (1,0 MB)
XXI.

  Zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej (0,1 MB)
XXII.

  Obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji lub rekultywacji (0,1 MB)
XXIII.

  Tereny zamknięte oraz tereny związane z ochroną wybrzeża morskiego (0,5 MB)
XXIV.   Obszary problemowe (0,1 MB)
XXV.   Polityka planistyczna miasta (0,6 MB)
____________________________________________________________________

Część rysunkowa - załącznik nr 2

Rys. 2-1.

  Kierunki zagospodarowania przestrzennego -
Struktura funkcjonalno-przestrzenna
(10,8 MB)
Rys 2-1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna_small

Rys 2-1 Legenda_small

Rys. 2-2.

  Kierunki zagospodarowania przestrzennego -
Stan i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego
(11,2 MB)
Rys 2-2 Stan i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego_small

Rys. 2-3.

  Kierunki zagospodarowania przestrzennego -
Stan i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego
(10,6 MB)
Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Stan i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego_small

Rys. 2-4.

  Kierunki zagospodarowania przestrzennego -
Polityka planistyczna
(10,7 MB)
Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Polityka planistyczna_small
POKAŻ INFORMACJE DOTYCZĄCE WCZEŚNIEJSZYCH ETAPÓW

Informacje dotyczące wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzania zmiany studium

Uchwała Nr XLI/846/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (21 KB)
Tekst uchwały (101 KB)
Uzasadnienie do uchwały (16 KB)

ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (25 KB) - dodano 13 października 2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Paulina Szewczyk
Wprowadził informację: Arkadiusz Zieniuk
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 27.02.2008
Data udostępnienia informacji: 05.03.2008
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2019 16:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.05.2019 12:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.05.2019 11:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.05.2019 11:31 dodanie odnośnika do projektu studium Bartłomiej Poźniak
04.01.2018 15:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.01.2018 15:07 Dodanie informacji o przystąpieniu do opracowywania Studium Bartłomiej Poźniak
07.08.2017 10:04 testowanie formatowania publikacji w stronach poza BIP Bartłomiej Poźniak
07.08.2017 10:02 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.03.2017 14:31 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.03.2017 09:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.12.2015 08:30 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.09.2015 12:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.09.2015 12:25 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.09.2015 12:16 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.09.2015 12:14 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.09.2015 12:09 Zmiana załącznika Arkadiusz Zieniuk
04.04.2014 10:24 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.01.2014 15:49 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.01.2014 15:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.01.2014 15:27 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 15:24 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 15:22 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 15:13 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 15:11 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:12 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:11 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:10 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:10 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:08 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:03 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:00 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:47 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:15 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:15 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:10 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:09 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:08 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:06 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:04 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:02 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:01 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:59 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:56 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:52 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:48 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:45 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:43 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:37 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:35 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:33 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:24 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:20 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:16 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.11.2013 12:29 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.01.2013 10:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.01.2013 09:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:51 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak