Wydanie karty "Gdynia Rodzinna"

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Rzeczy Znalezionych
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 223

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-00

Fax: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w przypadku:
- dziecka umieszczonego w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
- gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gdyni do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla osób zamieszkałych na terenie miasta Gdyni (np. zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego lub kopię pierwszej strony deklaracji PIT)
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek dostepny jest w punkcie informacji w Urzędzie Miasta Gdyni, Obserwatorium Zmian Gdynia InfoBox, Miejskiej Informacji Turystycznej oraz na stronie www.gdyniarodzinna.pl.

Formularz wniosku można złożyć:
- w kancelarii ogólnej w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni
- za pośrednictwem operatora pocztowego
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej

Odbiór karty rodzinnej następuje, zgodnie z wolą wnioskodawcy;
- osobiście w Urzędzie Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego
52/54 w łączniku na parterze budynku stanowisko nr 2, w godz. od 8.00-15.00
- za pośrednictwem poczty
Opłaty: brak opłaty
Czas załatwienia sprawy: do 30 dni
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIII/716/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013r.
Inne informacje: Z karty Gdynia Rodzinna może korzystać każda gdyńska Rodzina (w tym samotni rodzice, opiekunowie, rodziny zastępcze. Rodzice nie mieszkający ze sobą mogą pobrać kartę niezależnie na to samo dziecko. Jednej rodzinie przysługuje prawo do wpisania maksymalnie dwóch osób dorosłych - rodziców lub opiekunów na karcie) posiadająca jedno lub więcej dzieci:
- w wieku do 18 roku życia
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia
- zameldowana w Gdyni na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy
- zamieszkująca w Gdyni i odprowadzająca podatek do gdyńskiego Urzędu Skarbowego

Karta jest ważna przez 2 lata od dnia wydania
Więcej informacji na stronie: www.gdyniarodzinna.pl
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sulej
Data wytworzenia informacji: 10.05.2017
Data udostępnienia informacji: 11.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2019 13:10 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
11.02.2019 13:00 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
11.02.2019 12:32 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
16.02.2018 12:12 Dodanie informacji Joanna Szczepańska
03.11.2017 09:28 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
28.06.2017 10:43 Korekta Michał Kowalski