0704 Obwodowa Północna i zachodni odcinek Drogi Czerwonej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca 2012 r., poz. 2209

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: Uchwałą nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012
Powierzchnia planu: 140,38 ha
Tekst uchwały (291 KB)
Załącznik numer 2 do uchwały (232 KB)
Załącznik numer 3 do uchwały (36 KB)
Rysunek planu - kolorowy (11,9 MB)
Rysunek planu - czarno-biały (7,33 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 16 marca 2012 do 16 kwietnia 2012
Termin dyskusji publicznej: 3 kwietnia 2012
Termin składnia uwag: 30 kwietnia 2012
ogłoszenie o ponownym wyłożeniu (25 KB)
tekst projektu planu (507 KB)
rysunek projektu planu - czarno biały (5,75 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (7,79 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (446 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (26,2 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 30 grudnia 2011 do 31 stycznia 2012
Termin dyskusji publicznej: 12 stycznia 2012
Termin składnia uwag: 14 lutego 2012
ogłoszenie o wyłożeniu (25 KB)
tekst projektu planu (501 KB)
rysunek projektu planu (8,02 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzania planu

Uchwała Nr VII/158/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej; (138,52 ha)
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (81 KB)
treść uchwały (57 KB)
załącznik graficzny do uchwały (1,0 MB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (28 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Arkadiusz Zieniuk
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.04.2007
Data udostępnienia informacji: 16.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2017 15:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.04.2017 15:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 15:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.07.2012 13:56 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
31.05.2012 13:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:25 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:15 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.07.2011 14:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.07.2011 14:26 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.07.2011 14:26 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.01.2011 09:57 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak