0806 Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego


Projekt planu posiada tekst jednolity
Plan został zmieniony uchwałą XXIV/504/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejonu ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego.
rysunek pokazujący część uchyloną (6,38 MB)
przejdź do strony planu: 0806z Orlicz–Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego - zmiana
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 22 lipca 2009 r., Nr 94 poz. 1931

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXX/668/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2009
Powierzchnia planu: 81,02 ha
tekst uchwały (1,07 MB)
rysunek planu - czarno-biały (5,34 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 22.07.2009
Data udostępnienia informacji: 11.05.2009
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2017 11:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 14:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:00 Korekta Michał Kowalski
07.04.2015 11:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:49 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.07.2013 15:33 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.03.2013 08:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
06.03.2013 12:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
16.11.2012 10:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.11.2012 15:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.11.2012 12:53 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:28 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2010 12:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 14:05 Korekta Bartłomiej Poźniak