1201 Kamienna Góra

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni

mapa obszaru planu


Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
  • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni, uchwalona uchwałą Nr XXXII/717/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 Maja 2009 r.
    Przejdź do strony planu: 1201z Kamienna Góra - zmiana
  • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni, uchwalona uchwałą Nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r.
    przejdź do strony planu: 1201z2 Kamienna Góra - zmiana

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r., Nr 79, poz. 1587

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005
Powierzchnia planu: 53,39 ha
rysunek planu ze wskazniem obszarów nieobowiązujących - czarno-biały (3,47 MB)
tekst uchwały (671 KB)
rysunek planu - czarno-biały (JPG 3,00 MB)
rysunek planu - czarno-biały (2,91 MB)
rysunek planu - kolorowy (2,95 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu na obszarze obowiązującego planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204 Sienkiewicza, Wita Stwosza)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 22.06.2005
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2018 15:31 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.08.2018 14:11 dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.01.2018 13:18 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.04.2017 15:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.04.2017 12:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2017 17:18 Korekta Michał Kowalski
14.07.2015 08:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
14.07.2015 08:44 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 14:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:14 Korekta Bartłomiej Poźniak