1402 ogródki działkowe przy Al. Zwycięstwa 136

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków działkowych przy Alei Zwycięstwa 136 w Gdyni


Na fragmencie obszarze planu prowadzone są prace projektowe związane z miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa. Przejdź do strony planu 1409 Stryjska, rondo Brzeskiego.

Ustalenia planu zostały zmienione na fragmencie planu objętym miejscowym plane zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej. Przejdź do strony planu 1408 Krośnieńska.

Aktualne granice obszaru planu

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony uchwałą nr IX/185/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 roku

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 19 września 2003 r., Nr 109, poz. 1973)

część tekstowa: 1402 treść uchwały
część graficzna: 1402 rysunek planu (1,5 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.06.2003
Data udostępnienia informacji: 16.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2017 12:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.06.2017 12:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 13:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:51 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:19 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.06.2010 14:29 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:13 Korekta Bartłomiej Poźniak