1506 rzeka Kacza, Kasztanowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej

mapa obszaru planu


Ustalenia planu miejscowego utraciły moc w granicach objętych zminaą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej (1506z) - uchwała nr XLIV/1273/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r.
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2014 r., poz. 127

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXXVI/760/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013
Tekst uchwały (573 KB)
Załącznik nr 1 czarno-biały rysunek planu (9,02 MB)
Załącznik nr 2 (240 KB)
Załącznik nr 3 (125 KB)
Kolorowy rysunek planu (6,65 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 29 lipca 2013 do 27 sierpnia 2013
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (30 KB)
Tekst projektu planu (409 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (5,74 MB)
Rysunek projektu planu - kolorowy (5,89 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (467 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (18,1 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzania planu

Uchwała Nr XIII/245/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (87 KB)
treść uchwały (45 KB)
załącznik graficzny do uchwały (3,72 MB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (25 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 26.10.2011
Data udostępnienia informacji: 11.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2018 14:50 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.07.2018 08:46 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.01.2018 13:20 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.04.2017 10:48 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 13:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.01.2014 12:09 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.12.2013 13:10 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.12.2013 11:58 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.07.2013 11:36 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.07.2013 08:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.07.2013 14:20 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
13.05.2013 10:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.11.2012 10:48 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
01.12.2011 10:48 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.11.2011 11:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.11.2011 11:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.11.2011 11:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.11.2011 11:24 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.07.2011 10:35 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak