1506 Tekst jednolity - rzeka Kacza, Kasztanowa

Ogłoszenie tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej

mapa obszaru


Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r., poz. 3181

Informacje dotyczące tekstu jednolitego

Obwieszczenie z tekstem jednolitym (11,11 MB) - Nr IX/O30/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej

Lista planów powiązanych

1506z rzeka Kacza, Kasztanowa - zmiana
1506 rzeka Kacza, Kasztanowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 22.05.2019
Data udostępnienia informacji: 11.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.11.2019 14:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak