Superwizja grupowa dla pracowników Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Numer umowy: MOPS.145.U.2015
Data podpisania: 30.07 2015 r.
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie superwizji grupowej dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla pozostałych specjalistów pracujących w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w terminie od 01.09.2015 r. do 30.12.2015 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Katarzyna Sarzała Usługi Psychologiczne "VIVO" ul. Mikołaja Gomółki 25, 80-279 Gdańsk
Wartość zamówienia: 3.000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko: Anna Arendt
Telefon: 58 6259345
E-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się: Sekretariat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 30.07.2015
Data udostępnienia informacji: 20.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2019 14:48 Inne Aleksandra Król
20.06.2016 13:23 Dodanie informacji Ewa Durałek