Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i w okresie gwarancji i rękojmi dla zadania: Część 1 – Modernizacja 2 zatok przystankowych

Numer umowy ZD/337/UE/14-W/2019
Data podpisania 19.07.2019
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w okresie gwarancji i rękojmi dla zadania:
Część 1 – Modernizacja 2 zatok przystankowych obejmująca następujące zadania:
Zadanie 1: A-01 - Zespół przystanków Armii Krajowej (01,03) / Władysława IV, kier. Centrum w Gdyni
Zadanie 2: A-02 - Zespół przystanków Gdynia Dworzec GŁ PKP – Hala (02,04,06) / Jana z Kolna w Gdyni
w ramach realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Ryszard Gad R.G.”, z siedzibą w Gdyni (81-261), przy ul. gen. Orlicz-Dreszera nr 12A/16
Wartość zamówienia: 22.140,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Tuźnik
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 22.07.2019
Data udostępnienia informacji: 24.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.07.2019 08:25 Dodanie informacji Jolanta Sagan